كارگاه هاي آموزشي كتابخانه مركزي ۱۳۹۱

آخرین به روز رسانی پنج شنبه, 02 بهمن 1393 07:53
 

ساعت برگزاري كارگاهها 12 لغايت 14 /

ارديبهشت

خرداد

تير

 براي ثبت نام بر لينك ماه مورد نظر كليك نماييد
زمان برگزاري : از ساعت 12-14 ممكن است برخي كارگاهها در ساعات متفاوتي برگزار گردد كه اعلام مي گردد.
پيش نياز شركت در كارگاه ها، آشنايي با كامپيوتر و مهارت جستجو در محيط وب است