پوستر رده بندي كتابخانه ملي پزشكي

آخرین به روز رسانی شنبه, 25 بهمن 1393 08:51
 
 

نظام رده بندي مجموعه منابع  كتابخانه هاي علوم  پزشكي

اين نظام رده بندي توسط كتابخانه ملي پزشكي آمريكا از سال 1951 - 2002 در قالب چاپي منتشر مي شد. از ويرايش 2002 تاكنون در محيط وب به نشاني www.nlm.nih.gov/class عرضه مي شود
 
 كتابخانه مركزي  دانشگاه علوم پزشكي مشهد، پوستري دو زبانه (انگليسي - فارسي) بر اساس نسخه اصلي  پوستر تهيه و چاپ كرده است.

پوشش موضوعي: علوم پزشكي شامل علوم پايه و باليني، دندانپزشكي، پرستاري و مامايي و رشته هاي وابسته مانند پيراپزشكي و تاريخ پزشكي .
 نشانه گذاري آن تركيبي از حرف و عدد است و داراي يك فرانما Schedule و نمايه اي الفبايي است.
 داراي 35 رده اصلي است كه به دو دسته علوم پايه پزشكي (QS-QZ ) و علوم باليني پزشكي (W- WZ ) تقسيم مي شود.
  درحال حاضر كليه كتاب هاي فارسي و غيرفارسي كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي  مشهد بر اساس اين رده ها، كدگذاري و در قفسه هاي كتابخانه چيده مي  شوند.
بسياري از كتابخانه هاي علوم پزشكي در جهان از اين نظام رده بندي براي ساماندهي منابع لاتين و فارسي خود بهره مي برند.

دريافت نسخه پوستر   
مشاهده پوستر