شیوه آدرس دهي به مقالات دانشگاه

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 30 خرداد 1396 08:42
 

تعریف آدرس دهی سازماني (Affiliation)

آدرس دهی (Affiliation) به معنای وابستگی دانشگاهی یا سازمانی نویسنده مقاله است.

آدرس دهی(Affiliation) دانشگاهی و درج صحیح آن، از اهمیت زیادی در جامعه علمی برخوردار است.

محاسبه برونداد علمی یک عضو هیات علمی، یک دانشکده، یک مرکز تحقیقات و نهایتا کل دانشگاه بر اساس نام و آدرس ذکر شده در مقاله صورت می پذیرد.

تنوع در نگارش نام نویسندگان به زبان انگلیسی، وجود اسامی مشابه، استفاده از آدرس دهی های متفاوت و ...  از مشکلات متداول این حوزه می باشد.

اگر نويسنده  به طور صحیح نام دانشگاه و دانشکده و يا مرکز تحقيقاتي خود را در مقاله ذکر کند،   گروه بندی صحيح آثار و مقالات منتشر شده آنها در انواع نمایه های استنادی مثل اسکوپوس SCOPUS و Web of Science انجام مي گيرد.

از آنجایی که آدرس دهی در زبان انگلیسی از کوچکترین واحد به بزرگترین واحد می باشد این اصل در آدرس دهی در مقالات نیز رعایت می شود.

به عنوان مثال ابتدا گروه آموزشی نویسنده و در ادامه دانشکده و دانشگاه و در نهایت شهر و کشور نویسنده درج می شود.

به منظور جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، انتظار می رود اعضاء محترم هیات علمی: 

يک -  نام و نام خانوادگی خود را به طور یکسان و صحیح در مقالات ذکر نمایند.

دو - شيوه و فرمت استاندارد آدرس دهی سازمانی خود را به خوبی بشناسند،

 
 براي اطلاع از  آدرس دهی صحیح در مقالات و جدول آدرس دهی (Affiliation ) گروههای آموزشی و مراکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکي مشهد به لينک زير مراجعه نماييد: