کارگاههاي آموزشي کتابخانه مرکزي سال 1396

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 16 ارديبهشت 1397 04:46

              

 
براي ثبت نام بر ماه مورد نظر كليك كرده و فرم ثبت نام هر كارگاه را تكميل و ارسال نماييد.

اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر
آبان آذر دی
بهمن اسفند  

 

 

کارگاه های آموزشی كتابخانه مركزي دانشگاه از ارديبهشت ماه سالجاري طبق برنامه اعلام شده هر هفته برگزار مي شود.

 ظرفيت هر كلاس حداکثر 30 نفر است.

هر كارگاه در صورتي برگزار ميشود كه حداقل 6 نفر براي آن كلاس ثبت نام كرده باشند.در غير اينصورت كارگاه لغو خواهد شد.
 
 ممكن است برخي كارگاهها در ساعات متفاوتي برگزار گردد كه اعلام مي گردد.
 
مکان برگزاري: مشهد، خیابان دانشگاه، دانشكده بهداشت، کتابخانه مرکزی دانشگاه
  
ليست شركت كنندگان هر كلاس بر اساس اولويت زمان ثبت نام، آماده مي شود. چنانچه ثبت نام کننده اي بدون عذر موجه در کارگاه حاضر نباشد، تا سه کارگاه بعدي از ثبت نام و حضور آنها معذوريم.
 
پيش نياز شركت در كارگاه ها، آشنايي با كامپيوتر و مهارت جستجو در محيط وب است