هدف علم سنجي

آخرین به روز رسانی شنبه, 20 خرداد 1396 03:36

 

علم سنجی(Scientometrics) دانش اندازه گیری و تحلیل علم است که به سنجش تولیدات علمی پژوهشگران و سازمان ها در قالب متغیرهای کمی می پردازد.

شاخص های علم سنجی،  شاخص های ارزیابی کمیت و کیفیت برونداد علمی است که می تواند مبنای ارزشیابی و رتبه بندی اعضای هیات علمی، گروه های آموزشی، دانشکده ها، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و کشورها قرار گیرد.

شاخصي براي ارزيابي جايگاه تحقیقات در دانشگاه‌.

شاخصي براي ارزيابي كيفيّت تحقیقات‌ در دانشگاه‌.

 شاخصي براي ارزيابي بهره‌وري علمي دانشگاه‌.

شاخصي براي ارزيابي ميزان موفّقيّت دانشگاه‌ در دستیابی به اهداف آموزشي – پژوهشي خود.

شاخصي براي شناسايي وضعيّت پيشرفت علمي دانشگاه در حوزه‌هاي موضوعي مختلف.

شاخصي براي شناسايي مؤثّرترين عضو هيات علمي و پژوهشگر در دانشگاه در حوزه هاي موضوعي مختلف.

                                

همگام با روند رو به رشد توليدات علمي در حوزه علوم پزشكي و ضرورت سنجش و ارزيابي توليدات علمي دانشگاه با استفاده از شاخص‌هاي پذيرفته شده بين‌المللي و فراهم کردن امكان مقايسة آن‌ها ، واحد علم سنجي دانشگاه در حوزه معاونت پژوهشي از خرداد سال 1390 راه اندازي شد و از 1395 در اداره منابع علمي و اطلاع رساني دانشگاه مستقر شد.

مهمترين هدف از راه اندازي اين واحد در دانشگاه، تهيه و ارائه اطلاعات مستند و تصويری روشن از وضعيت توليدات علمي منتشر شده اعضاي هيات علمي دانشگاه براي هدايت برنامه‌ريزان و سياستگذاران علمی و پژوهشی دانشگاه است.