شاخص هاي علم سنجي

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 07 آذر 1396 08:00

 

شاخص هاي علم سنجي

شاخص های متداول علم سنجی از محاسبه و شمارش چهار متغیر اصلی مؤلف، انتشار، ارجاع و استناد گرفته شده است.

رایجترین و معتبرترین شاخص علم سنجی، شاخص استناد است.  

این شاخص مبنای ارزیابی توليدات علمي پژوهشگران و مجلات و مقالات است.

 

شاخص ضریب تاثیر

IF

شاخص فوریت

Immediately index

شاخص اچ

H-index

 نیمه عمر استناد

Cited Half Life

 شاخص مقاله داغ

hot paper

شاخص بیشترین استناد

highly cited paper

شاخص جی

G-index

میانگین تاثیر مقاله

Article Influence

ارزش متیو

ضریب جامع ارزشی

Eigenfactor

شاخص وای

y-index

شاخص های MIF
یا DIF

شاخص ام
M-Index

شاخص اچ بی

HB-Index

 شاخص اسنیپ

SNIP

شاخص اس جی آر

SJR