راهنمای بین المللی نشریات ادواری اولریخ تحت وب، پايگاهي برای جستجوی آسان اطلاعات کتابشناختی بیش از 300  هزار نشریه ادواری نظير مجلات دانشگاهی و علمی، مجلات تجاری و بازرگانی، مجلات الکترونیکی، مجلات معتبر و داوری شده، مجلات دسترسی آزاد  و رایگان، مجلات عمومی، انتشارات سازمان های بین المللی، هفته نامه ها، روزنامه ها، خبرنامه ها و مانند آن است.

 کاربردها:

 ✅دریافت لیست مجلات موضوعی در حوزه های خاص با فیلترهای فعال بودن یا تعطیل شده، نوع منبع، زبان مجله، محل نشر، ویژگی های خاص، چاپی، آنلاین، تعداد در سال، رایگان،هزینه ای و…

✅اطلاعات کتابشناختی و خاص هر نشریه

✅لیست مجلات یک ناشر خاص

✅ پایگاه های ایندکس کننده یک مجله

✅پایگاه های دارای فول تکست مجلات

✅تاریخچه ی نشریه

✅ سال های موجودی آنلاین و دیجیتال یک مجله

✅ یافتن مجلات مناسب برای انتشار مقاله

✅ کسب اطلاعات بیشتر در مورد مجلات موردنظر

✅ استفاده توسط متخصصان اطلاعات برای بخش مجموعه سازی مجلات در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

 تهیه کننده: پروکوئست (ProQuest)

 لینک دسترسی:http://ulrichsweb.serialssolutions.com