کتابخانه هاي دانشگاه

آخرین به روز رسانی جمعه, 08 تیر 1397 14:15

آمار روزآمد منابع لاتین(جلد)

آمار روزآمد منابع فارسی(جلد)

کارشناسان کتابخانه ها

سرپرست کتابخانه

تلفن و ایمیل

آدرس

نام کتابخانه

450

3100

پروانه مدیرامانی/مریم حائری

حمیده حاجی امیری/ مریم قلی نیا عدالتی

آقای دکتر

بیژن ملائکه

38513400

centlib[at]mums.ac.ir

خیابان دانشگاه، بین دانشگاه 16 و 18، دانشکده بهداشت، کتابخانه مرکزی

کتابخانه مرکزی دکتر سید علیرضا قوام نصیری

4155

8767

زهرا جنگی/ میترا زارعی/ نجمه زارع سلطانیه/   سیما مهذب حسینیان/                                                                                

کاظم زندگانی/ عماد ابراهیم زاده

خانم زهرا جنگی

38002185

MED.lib[at]mums.ac.ir

میدان آزادی، روبروی پارک ملت، پردیس دانشگاه، دانشکده  پزشکی ،کتابخانه

کتابخانه دانشکده پزشکی

 

2499

3000

فاطمه رضا پور/ فاطمه مزدکار

خانم بیگی

آقای دکتر

حسین باقری

38829501

DEN.lib[at]mums.ac.ir

میدان آزادی، روبروی پارک ملت، پردیس دانشگاه، دانشکده دندانپزشکی، کتابخانه علمی

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی

( دکتر بدری تیمورتاش)

 

5166

6701

سیده مریم هاشمی/ فاطمه رضایی/ راحله باقرزاده

آقای دکتر

خلیل آبنوس

 

میدان آزادی، روبروی پارک ملت، پردیس دانشگاه ، دانشکده داروسازی، کتابخانه

کتابخانه دانشکده داروسازی

 

 

2399

9316

محسن شیرازی/ رضا عصاری شهري

آقای دکتر

حسین اصغر حسینی

38846710

AHS.lib[at]mums.ac.ir

میدان آزادی، روبروی پارک ملت، پردیس دانشگاه ، دانشکده  پیرا پزشکی ، کتابخانه

کتابخانه دانشکده پيراپزشکي(شهید

امیر حسین اسدی زنجانی)

 

---

1972

الناز دانش یزدی

آقای دکتر

هادی منوری

38552189

میدان آزادی، روبروی پارک ملت، پردیس دانشگاه ، دانشکده پزشکی، طبقه سوم. کتابخانه

کتابخانه دانشکده طب ایرانی و مکمل

 

2250

11690

فرشته نوروزی/ زهره اسماعیل زاده

امیره زارعی/ 

خانم دکتر

 ناهید عاقبتی

38591511

چهار راه دکترا، خیابان ابن سینا ، دانشکده پرستاری و مامایی ، کتابخانه

کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی

 

 

529

9019

اکرم نقی پور طالعی/ شهلا بخشایشی

آقای دکتر

هادی طهرانی

38544633

خیابان دانشگاه، بین دانشگاه16 و  18، دانشکده بهداشت،  ساختمان شماره 2،  کتابخانه

کتابخانه دانشکده بهداشت

 

 

6615

5511

فاطمه دشتی/ اکرم عبادی

سمانه مهدویان نصب/ مژگان رمضانی/ سمانه اکبرزاده/ حمید پور حسینی

خانم دکتر

 زهرا مظلوم

38407444

GHH.lib[at]mums.ac.ir

خیابان احمدآباد، میدان شریعتی، مرکز آموزشی،پژوهشی، درمانی  قائم(عج)، کتابخانه

کتابخانه  مرکز آموزشی ، پژوهشی، درمانی  قائم (عج)

 

 

3982

4520

سعید حامد/ زهره پیله چیان/ اکرم صفری

 

آقای دکتر

علی خرسند

38592083

IRH.lib[at]mums.ac.ir

خیابان ابن سینا، میدان امام رضا (ع، بیمارستان امام رضا(ع)،کتابخانه

کتابخانه مرکز آموزشی ، پژوهشی، درمانی امام رضا (ع)

 

1465

264

منور مددی/ مهدیه کارگذار

آقای دکتر

علیرضا اسلام پور

37281401

KHH.lib[at]mums.ac.ir

بلوار شهید قرنی ، نبش قرنی 41

کتابخانه بیمارستان تخصصی چشم  خاتم الانبیاء(عج)

 

875

1332

 منیژه کابلی

خانم دکتر

 میترا ناصری

37275529

PEH.lib[at]mums.ac.ir

میدان توحید، خیابان طاهری، بیمارستان فوق تخصصی کودکان دکتر شیخ

کتابخانه بیمارستان کودکان دکتر شیخ

 

626

1030

زهرا جنگی


خانم دکتر

ساره حسینی

38426936

OMH.lib[at]mums.ac.ir

خیابان کوهسنگی، بیمارستان امید، کتابخانه

کتابخانه تخصصي سرطان بیمارستان امید

 

2164

1337

 زهره جان فدا

آقای دکتر

 علیرضا سجادی

37002223

EBH.lib[at]mums.ac.ir

خیابان حر عاملی، جنب نقلیه آستان قدس رضوی، بیمارستان ابن سینا و حجازی

 

کتابخانه  مرکز آموزشی ، پژوهشی، درمانی روانپزشکي ابن سینا و حجازی

 

810

583

 

طیبه ناصر دلشاد

خانم

طیبه ناصر دلشاد

32231061

OMH.lib[at]mums.ac.ir

خیابان آیت ا... بهجت. نبش بهجت 16.بیمارستان ام البنین، کتابخانه

کتابخانه بیمارستان تخصصي زنان ام البنین