تماس با كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

آخرین به روز رسانی پنج شنبه, 18 خرداد 1396 07:02

 نشاني: مشهد-خيابان دانشگاه، جنب داروخانه 22 بهمن، دانشکده بهداشت، کتابخانه مرکزي

تلفن: 38513400-051

دورنگار: 38513400-  051

پست الکترونيک :centlib[at] mums.ac.ir